DRUGA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE DMS

 

Druga vanredna sednica Skupštine DMS će se održati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u četvrtak 05.10.2006. sa početkom u 14.00 h u amfiteatru A sa sledećim

Dnevnim redom:

 

Usvajanje Zapisnika sa Prve sednice Skupštine DMS, održ. u KG 28.06.06.

Usvajanje Statuta DMS  (PDF),

Informacije o I srpskom (26. YU) kongresu teorijske i primenjene mehanike, Kopaonik 2007,

Informacija o časopisu TAM

Razno