Списак чланова Српског Друштва за Механику


Молимо Вас да проверите податке са списка.
Потребно је доставити све промене (звање, е-маил адреса, адреса фирме и докази о уплати уколико нису еведентирани на списку).
 Добродошле су све примедбе и предлози. Уколико је потребна профактура за плаћање чланарине потребно је да нас о томе обавестите.
Молимо
 Вас, такође, да скениране уплатнице пошаљете искључиво на ову емаил адресу

Е-пошта:

ssm@mas.bg.ac.rs

Ако се Ваша електронска порука односи на било који од поменутих разлога - нека у предмету поруке буде написано:

ВАШЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ У ВЕЗИ ЧЛАНСТВА У СДМ (УПЛАТНИЦА; ПРОФАКТУРА; ИЗМЕНА ПОДАТАКА,...)

Потенцијални чланови друштва могу да посете вебстраницу: http://www.ssm.org.rs  где се могу детаљно информисати о плаћању чланарине.


Унапред се захваљујемо на Вашој помоћи.

Zvanje ili funkcija

E-mail

FirmaID

Adresa firme

2012

2013


Bojanić Marko


bojanic.marko@gmail.com,

Vojnotehnički institut , Beograd

Ratka Resanovića 1, Beograd


da


Blažić Marija


blazicmarija@yahoo.com

Vojnotehnički institut , Beograd

Ratka Resanovića 1, Beograd


Da


Jovanović Nikola
Kudravceva Ljudmila


ljuta1@gmail.com


Lukić Dragan
UNS, Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Isailović Velibor


velibor@kg.ac.rs,

Center for Scientific Research SASA and University of Kragujevac

Jovana Cvijica bb, 34000 Kragujevac, Serbia
Veljković Dejan


dejanvel@ptt.rs,

dveljkovic@sbb.co.rs,

Center for Scientific Research SASA and University of Kragujevac, Serbia

Jovana Cvijica bb, 34000 Kragujevac,
Sedmak Stojan

redovni profesor u penziji
Predsednik DIVK

asedmak@eunet.rs,

sedmak@divk.org.rs,

Društvo za integritet i vek konstrukcija

Bulevar vojvode Mišića 43, Beograd
Živanović Miloš

projektant

milanzi@sbb.rs,

EDePro

Kralja Milutina 33, 11000 Beograd


da


Mikičić Dušan

redovni profesor


Elektrotehnički fakultet -  BG

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Nedeljković Mileta

dipl.ing.

mileta@kg.ac.rs,

Elektrotehnički fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Kolarević Milena

Samostalni inženjer

milenakolarevic@yahoo.com ,

Energoprojekat-Hidroinženjering

Bulevar Mihaila Pupina 12, Beograd


da


Djordjevic Nenad

student magistarskih studija

ndjordjevic@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac
Dragan Milosavljević

redovni profesor

dmilos@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjić 6, Serbia Kragujevac,

da

da


Filipović Nenad

vanredni profesor

fica@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac


da


Jovičić Gordana

docent

gjovicic@ept.kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac


da


Kojić Miloš


mkojic@hsph.harvard.edu,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac


da


Mićunović Milan

redovni profesor

mmicun@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjica 6 Kragujevac
Milosavljević Dragan

 redovni profesor

dmilos@kg.ac.rs,

 Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac

да

да


Nikolić Ilija

 

inikolic@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac
Pavlović Ana

student doktorskih studija

ana.pavlovic@mail.ing.unibo.it,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac
Rakić Dragan,

student magistarskih studija

drakic@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac


da


Ranković Vesna


vesnar@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac
Ranković Vladimir

dipl.ing.

vladar@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac
Rosić Bojana

student doktorskih studija

rosic_bojana@yahoo.com,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac
Slavković Radovan

redovni profesor

radovan@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac


da


Stojanović Boban


bobi@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac
Vujanac Rodoljub

asistent pripravnik

vujanac@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjic 6.
Vujanac Rodoljub Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac


da


Vukadinović Vlade

student magistarskih studija

vukadinac@yahoo.com,

 Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac
Vulović Snežana

istraživač saradnik

vsneza@kg.ac.rs,

 Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac


da


Živković Miroslav

Redovni profesor

zile@kg.ac.rs,


 Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac


da


Otašević Lazar

dipl.ing.

lazar@kg.ac.rs,

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Elektrotehnički fakultet Beograd

Sestre Janjic 6.

34000 Kragujevac
Maričić Nikola

redovni profesor

nik.maricic@sezampro.rs,

nikola.maricic@pr.ac.rs,


Fakultet tehnickih nauka

Kneza Milosa 7, Kosovska Mitrovica

daRadojković Mladen


mladenr@teleport.co.rs,

Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica

Kneza Milosa 7
Vasic Zlatibor

redovni profesor

vasich@verat.net,

Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica

Kneza Milosa 7
Tašin Slobodan

asistent


Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Atanacković Teodor

redovni profesor

atanackovic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da


Balčić BranislavFakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Bikić Siniša

asistent


Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Braun DavidFakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Bukurov Masa

docent


Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Bukurov Žarko

redovni profesor


Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Cvetićanin Livija

redovni profesor

cveticanin@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da


Čavić Maja

docent

scomaja@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Damir MadjarevicFakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da


Đukić Đorđe

redovni profesor


Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Folić Radomir

redovni profesor

folic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovića 6
Glavardanov Valentin


vanja@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da


Grahovac Nenad


nenadgraho@yahoo.com,

ngraho@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovića 6

da

da


Kostić Milan

asistent

mkost@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Kovačić Ivana

Vanredni profesor

ivanakov@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da


Kuzmanović Siniša

redovni profesor

kuzman@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovića 6
Maretić Ratko


maretic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovića 6

da

da


Nemanja Kovincic.Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da


Novaković Branislava


nbrana@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da


Okuka Aleksandar

student doktorskih studija

aleksandarokuka@yahoo.com,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad


da


Ozvat Sanja

asistent

sanjao@uns,ac,rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad


da


Rakarić Zvonko


zvonko@uns.ac.rs,


Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da


Simić Srboljub


ssimic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da


Spasić Dragan

vanredni profesor

spasic@uns.ac.rs,


Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovića 6

da

da


Todorović Bogoljub

laborant


Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Uzelac Dušan

redovni profesor


Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Vujanović Božidar

redovni profesor

vujanovic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad
Zuković Miodrag


zukovic@uns.ac.rs,

Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da


Žigić Miodrag


mzigic@uns.ac.rs,


Fakultet tehničkih nauka NS

Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad

da

da


Vasić Nemanja


Vasic.nemanja@gmail.com ,

Fakultet tehnickih nauka u Kosovskoj Mitrovici

Kneza Milosa 7
Raicevic Vladimir

redovni profesor

dekanat@drenik.net,

Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

Kneza
Milosa 7
Aleksandar Nikolić

Istraživač saradnik

nikolic.a@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

 Dositejeva 19, 36000 Kraljevo


da


Bulatović Radovan

Vanredni profesor

bulatovic.r@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Dositejeva 19, 36000 Kraljevo
Dedić Milan

vanredni profesor

dedic.m@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Dositejeva 19, 36000 Kraljevo
Radović Svetislav

vanredni profesor

radovic.s@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Dositejeva 19, 36000 Kraljevo
Šalinić Slaviša

docent

salinic.s@ptt.rs,

salinic.s@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

 Dositejeva 19, 36000 Kraljevo

da

da


Veljović Miljan

asistent

veljovic.m@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Dositejeva 19, 36000 Kraljevo
Vesković Miroslav

redovni profesor

veskovic.m@mfkv.kg.ac.rs,

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Dositejeva 19, 36000 Kraljevo

da

da


Čamagić Ivica

asistent


FTN - KM

Kneza Milosa 7
Ćosić Mladen

student postdipl.

mladen165@inffo.net,

FTN, Novi Sad.

Anđelković Zoran


zoka@bitsrs.net,

GOŠA Institut

Igić Tomislav

redovni profesor

tigic@mail.gaf.ni.ac.rs,

Građevinski fakultet

Niš

Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš

da

da


Bojović Živorad

redovni profesor


Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Brčić Stanko

redovni profesor

stanko@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Ćetković Marina

asistent

marina@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bul kralja Aleksandra 73
Ćorić Branislav

redovni profesor

bcoric@grf.bg.ac.rs ,

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Ćorić Stanko

asistent

cstanko@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bul kralja Aleksandra 73
Deretić-Stojanović Biljana

 vanredni profesor

biljads@grf.bg.ac.rs ,

Građevinski fakultet Beograd

Bul kralja Aleksandra 73
Dunica Šerif

redovni profesor

dunica@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Grbić Dragoljub

redovni profesor


Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Jevtić Dragica

vanredni profesor

dragica@imk.grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Koložvari Kristijan

saradnik


Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Kolundžija Branislav

redovni profesor

brana@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Kostić Svetlana

asistent

svetlana@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73


da


Kostić Svetlana

asistent

svetlana@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

da


Kuzmanović Vladan

docent

vladak@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73


da


Lukić Dragan


drlukic@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

daLukić Igor

student

igorlookic@sezampro.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Mandić Rastislav

vanredni profesor

rale@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Marjanović Miroslav

asistent

mmarjanovic@grf.rs

miregrf@yahoo.com

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

da


Marković Nenad

docent

nenad@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Naerlović-Veljković Natalija

redovni professor u penziji


Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Nefovska Danilović Marija

asistent

marija@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

da


Nikolić Dragoljub

redovni profesor


Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Petronijević Mira

vanredni profesor

pmira@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73

da

da


Pujović Branislav


pujevic@eunet.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Radenković Gligor

vanredni profesor

radenkovic@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Savić Ljubodrag

redovni profesor

ljdsavic@grf.bg.ac.rs,

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73


da


Savić Ljubomir

vanredni profesor

savicl@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Igor Savelјić
da


Stevanovic Bosko

docent

bole@imk.grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Stošić Saša

asistent

sasa@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Šarkić Anina

asistent

anina@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Šumarac Dragoslav

redovni profesor


sumi@eunet.rs

sumi@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73, Beograd

daTomičić-Torlakov Mirjana

redovni profesor

mtomicic@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Trikoš Ivan


itrikos2001@yahoo.com

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Vuksanović Đorđe

redovni profesor

george@grf.bg.ac.rs

Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Zakić Dimitrije

asistent

dimmy@imk.grf.bg.ac.rs


Građevinski fakultet Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Trajković Marina

asistent

trajmarina@yahoo.com

Građevinski fakultet Niš

Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš
Milašinović Dragan

redovni profesor

ddmil@gf.su.ac.rs,

Građevinski fakultet Subotica,

Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Maksimović Čeda


 

Građevinski fakultet, Beograd

Zorica Dušan


zorica@gf.su.ac.rs

Građevinski fakultet, Subotica

Kozaračka 2a

da

da


Radomir Jovičić

naučni saradnik

rjovicic@mas.bg.ac.rs

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu

Kraljice Marije 16, Beograd
Ivana Ivanovic


ivanovicivana@hotmail.com

Inovanioni centar, MF, BGda


Kordić -Diković Nina

Istraživač saradnik

nkordic@eunet.rs

Inst. za ispitivanje materija

Bul. Vojvode Mišića 43, BG
Aleksić  Vujadin

Istraživač

f_aleksic@verat.net

Inst. za ispitivanje materijala


da

da


Arsić Miodrag

Viši naučni saradnik

miodrag.arsic@institutims.co.rs

Inst. za ispitivanje materijala, BG

Bulevar Vojvode Mišića 43,
Jovičić Katarina


katarina.jovicic@institutgosa.rs ,


Institut Goša, Beogradda


Linić SuzanaInstitut Goša, Beogradda


Ristić MarkoInstitut Goša, Beogradda


Vasović Ivana

Student doktorskih studija

ivanavvasovic@gmail.com;


Institut Goša, Beograd


da

da


Popović Borjan

dipl.inž.građ

borjan@uns.ac.rs

popovic173@nscable.net

Institut za građevinarstvo,
Fakultet tehničkih nauka,

21000 Novi Sad,
Trg Dositeja Obradovića 6.234.

Belošević Srdjan

Viši naučni saradnik

v1belose@vin.bg.ac.rs

Institut za nuklearne nauke Vinča
Laboratorija za termotehniku i energetiku

p. fah 522, 11001 Beograd

da

da

233.

Stanković Branislav

Istraživač saradnik

branstan@vin.bg.ac.rs

Institut za nuklearne nauke Vinča
Laboratorija za termotehniku i energetiku

p. fah 522, 11001 Beograd

da

da


Atanasovska Ivana

assistant professor

iviatanasov@yahoo.com

Institute Kirilo Savic, Belgrade, Serbia


daKozak Dražan

Associate Professor

dkozak@sfsb.hr

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek,

Mechanical Engineering Faculty,

Trg I. Brlić-Mažuranić 2, HR-35000 Slavonski Brod, Croatia

da

da


Anđelić  Nina

Vanredni profesor

nandjelic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Balać Igor

Vanredni profesor

ibalac@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Benišek Miroslav

redovni profesor

mbenisek@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd
Bošnjak Srđan

redovni profesor

sbosnjak@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Božić Ivan

asistent

ibozic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Buljak Vlada

asistent

vbuljak@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaCrnojević Cvetko

redovni profesor

ccrnojevic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Čantrak Đorđe

asistent

djcantrak@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaČantrak Svetislav

redovni profesor

scantrak@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd
Ćoćić Aleksandar

asistent

acocic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Debeljković Dragutin

redovni profesor

ddebeljkovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Dunjić Momčilo

vanredni profesor

mdunjic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaDzindo Emina


edzindo@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd
Đorđević Vladan

redovni professor u penz.

vladj@rcub.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Đurić Dragutin

asistent

ddjuric@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaElek Predrag

asistent

pelek@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Gajić Aleksandar

redovni profesor

agajic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Gašić Vlada

asistent

vgasic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaGnjatović Nebojša

asistent

ngnjatovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


da


Golubović Zoran

redovni profesor

zogol@eunet.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Ilić Dejan

asistent

dilic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Ivanjin Bojan

asistent

bivljanin@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaJeremić Olivera

Vanredni profesor

ojeremic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Koruga Djuro

Redovni profesor

dkoruga@mas.bg.ac.rs


Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd
Lazarević Mihailo

redovni profesor

mlazarevic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaLečić Milan

docent

mlecic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Maneski Taško

redovni profesor

tmaneski@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Milićev Snežana

docent

smilicev@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Milinović Momčilo

Redovni profesor

mmilinovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


da


Milošević Mitić Vesna

Redovni

profesor

vmilosevic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Milovančević Milorad

Redovni

profesor

mmilovancevic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaMitrović Radivoje

redovni profesor

rmitrovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Mitrović Zoran

Redovni

profesor

zmitrovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Mladenović Goran

asistent

gmladenovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Mladenović Nikola

redovni profesor

nmladenovic@mas.bg.ac.rs 

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaNedeljković Miloš

redovni profesor

mnedeljkovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Obradović Aleksandar

Redovni profesor

aobradovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Ognjanović Milosav

redovni profesor

mognjanovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaPavišić Mirko

vanredni profesor

mpavisic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Peković OgnjenMašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


da


Petković Zoran

redovni profesor

zpetkovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Petrović Ana

asistent

aspetrovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


da


Petrović Ana

asistent

aspetrovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaPetrović Milica

asistent

milicapetrovic351@yahoo.com,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Plavšić Nedeljko

Red. prof. u penziji


Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd
Radosavljević Velimir

vanredni profesor

radosawljewic@PTT.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd
Radulović Radoslav

asistent

rradulovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaRašuo Boško

redovni profesor

brasuo@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Rosić Božidar

redovni profesor

brosic@mas.bg.ac.rs

 Mašinski fakultet Beograd

 Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Ružić Dobroslav

redovni professor u penz.

druzic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaSedmak Aleksandar

redovni profesor

asedmak@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Simonović Aleksandar

Vanredni profesor

asimonovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Slavković Nikola

asistent

nslavkovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


da


Stamenić Zoran

docent

zstamenic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Stevanović Nevena

Vanredni profesor

nstevanovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Stojadinović Slavenko

asistent

sstojadinovic@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


da


Stokić Zoran

docent

zstokic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaSvorcan Jelena

asistent

jsvorcan@mas.bg.ac.rs,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Trišović Nataša

docent

ntrisovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Vuković Josif

redovni professor u penz.

jvukovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd
Zeković Dragomir

redovni profesor

dzekovic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


DaZorić Nemanja

asistent

nzoric@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Zrnić Nenad

Vanredni profesor

nzrnic@mas.bg.ac.rs

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd


Da


Goran Janevski


jane@masfak.ni.ac.rs

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

daHedrih-Stevanović Katica

redovni profesor

katica@masfak.ni.ac.rs

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

da

da


Jovanović Dragan

docent

 jdragan@masfak.ni.ac.rs,

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

daKozić Predrag

redovni profesor

kozicp@yahoo.com ,

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

daMaksić Mile

profesor


Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš
Mitić SneškaMašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

daMitić Snežana

docent


Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš
Pavlović IvanMašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

daPavlović Ratko

redovni profesor


Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

daSimonović Julijana


bjulijana@masfak.ni.ac.rs

Mašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš
Vladimir StojanovićMašinski fakultet Niš

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

daKnežević Rade


kneginje@ptt.rs

Mašinski fakultet Niš,

Viša tehnička tehnološka škola,

ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

17500 Vranje, F.Filipovića 20
Bulatović Ranislav

redovni profesor 

ranislav@cg.ac.rs

Mašinski fakultet Podgorica

 Cetinjski put bb, 81 000 Podgorica
Kažić Mila

redovni profesor

milak@cg.ac.rs

Mašinski fakultet Podgorica

Cetinjski put bb, 81 000 Podgorica
Posavljak Strain

docent

strain.posavljak@unibl.rs

Mašinski fakultet, Banja Luka

v. Stepe Stepanović 75

78000 Banja Luka
Đorđević Aleksandar


merkur@bankerinter.net

Mašinski fakultet, Niš


ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš
Bakša Aleksandar

redovni professor u penz.

bbaksa@sezampro.rs

Matematički fakultet Beograd

Studentski trg 16, Beograd

da

da


Jarić Jovo

redovni professor u penz

jovojaric@yahoo.com

Matematički fakultet Beograd

Studentski trg 16, Beograd

da

da


Međo Bojan

saradnik

bojanmedjo@gmail.com

Matematički fakultet Beograd

Studentski trg 16, Beograd
Mijuca Dubravka

docent

dmijuca@matf.bg.ac.rs

Matematički fakultet Beograd

Studentski trg 16, Beograd
Žiberna Ana

saradnik

anaziberna@yahoo.com

Matematički fakultet Beograd

Studentski trg 16, Beograd
Cajić Milan

Istraživač saradnik

mcajic@mi.sanu.ac.rs,

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 36, Beograd


da


Dragović Vladimir

naučni savetnik

vladad@turing.mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35

da

da


Gajić Borislav

naučni saradnik

gajab@mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35

da

da


Jovanović Božidar


bozaj@turing.mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35

da

da


Karličić Danilo


danilok@turing.mi.sanu.ac.rs,

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 36, Beograd


da


Mušicki Đorđe

redovni profesor


Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35
Radnović Milena


milena@mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35

da

da


Radojević Dragi

 

 dragir@mi.sanu.ac.rs


Matematički institut SANU

 Knez Mihailova 35, 11001 Beograd
Stamenković Marija

Istraživač-saradnik

s_marija86@yahoo.com,

Matematički institut SANU

Beogradda


Vujičić Veljko

redovni profesor u penz.

vvujicic@turing.mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

Knez Mihailova 35

da

da


Rosić Mirko


rosic@infosky.net

Medical Faculty, University of Kragujevac

Vosika ZoranNezaposlen

Stašević Milenko


Milenko.Stasevic@nis.eu,

NIS


daTomić Aleksandar


atomic@aob.bg.ac.rs


Peoples Observatory

Kalemegdan, 11000 Belgrade
Miljković Olga


olga@kg.ac.rs

omiljkovic@mas.bg.ac.rs

PMF KG,

Mašinski fakultet Beograd

Kraljice Marije 16, Beograd
Radomirovic Dr Dragi


redovni profesor


dragir@polj.uns.ac.rs


Poljoprivredni fakultet Novi Sadda


Krstić Miodrag

dipl.fiz.

mkrstic@kg.ac.rs,

Prirodno-matematički fakultet, Fizika
Kragujevac

Jovana Cvijica bb, 34000 Kragujevac
Ivanović Miloš


mivanovic@kg.ac.rs,

Prirodno-matematički fakultet, Fizika,
Kragujevac

Jovana Cvijica b.b. 34000 Kragujevac

daGrozdanović Ines

asistent

ines@rgf.bg.ac.rs

Rudarsko-geološki fakultet

Đušina 7, Beograd
Šestak Ivan


isestak@sezampro.rs

Rudarsko-geološki fakultet, Beograd

Đušina 7, Beograd
Vasović Nebojsa


kisi@eunet.rs ,


Rudarsko-geološki fakultet, Beograd

Đušina 7, Beograd
Zajić B.Rudarsko-geološki fakultet, Beograd

Đušina 7, Beograd
Hajdin Nikola

akademik


SANU,  Beograd

Knez Mihailova 35
Kukić Katarina


ketrinm@eunet.rs

k.mijailovic@sf.bg.ac.rs

Saobraćajni fakultet Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd

da

da


Kastratović Gordana

docent

g.kastratovic@sf.bg.ac.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd

da

da


Kuzmanović Dragoslav

redovni profesor

kuzmand@eunet.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd

da

da


Mijailović Radomir

docent

radomirm@beotel.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd
Perišić Dragovan

asistent

d.perisic@sf.bg.ac.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd

da

da


Rusov Srđan

vanredni profesor

s.rusov@sf.bg.ac.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305
Šelmić Ratko

redovni profesor

ratkos@eunet.rs

Saobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305
Vidanović NenadSaobraćajni fakultet-Beograd

Vojvode Stepe 305, Beograd

da

da


Mesarović Siniša

Associate Professor

tel. (509) 335-7936 E-mail: mesarovic@mme.wsu.edu

http://www.mme.wsu.edu/people/faculty/faculty.html?mesarovic

http://wsu.academia.edu/SinisaMesarovic

School of Mechanical & Materials Engineering

Washington State University, PO Box 642920

Pullman,

Washington 99164-2920, USA


da


Ilić Nenad


ilic.nnd@gmail.com

student doktorskih studija na Masinskom fakultetu u Kragujecvu

daJanković Nikola


jnikolia78@yahoo.com

student doktorskih studija na Masinskom fakultetu u Kragujecvu

daPeulić Aleksandar


apeulic@tfc.kg.ac.rs

Technical Faculty, Cacak

Jovanović Miroslav

Dipl. inž. meh.

mjovano@sbb.rs,

Tehnicko opitni centar Vojske Srbije

Vojvode Stepe 445
11000 Beograd


da


Stamenković Dragi

dr nauka

dragi33@gmail.com

Termoelektro, Beograd

Rakin Marko

Vanredni profesor

marko@tmf.bg.ac.rs

TMF  Beograd

Karnegijeva 4, Beograd
Milović Ljubica

docent

acibulj@tmf.bg.ac.rs

TMF Beograd

Karnegijeva 4, Beograd

da

da


Radović Nenad

Docent

nenrad@tmf.bg.ac.rs

TMF Beograd

Karnegijeva 4, Beograd
Zrilić Milorad

docent

zrilic@eunet.rs

misa@tmf.bg.ac.rs

TMF,  Beograd

Karnegijeva 4, Beograd
Jeremić Boris

vanredni profesor

jeremic@ucdavis.edu

Univ. of California, Civil. Engineering,

CA 95616, Davis
Gubeljak Nenad


Vanredni profesor


nenad.gubeljak@uni-mb.si

University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering


Smetanova ulica 17
SI-2000 Maribor, Slovenia
Boljanović Slobodanka

Doktor Tehnickih Nauka


djobo@beotel.rs

Visa tehnicka masinska skola - Beograd

Zemun - Beograd, Nade Dimic br. 4
Ristić Danijela


ogividan@eunet.rs

Visa tehnicka masinska skola - Beograd

Nade Dimić 4, Zemun


da


Petrović Radovan

profesor

radovan4700@yahoo.com
petrovic.r@mfkv.kg.ac.rs

Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija

Radoja Krstica 19
37240 Trstenik


da


Kari Aleksandar


karial@ptt.rs

Vojna akademija - Katedra naoruzanja i borbenih sistema

ul. Generala Pavla Jurisica Sturma 33
11000 Beograd
Jerkovic Damir

dipl.inz. masinstva

damirj@ptt.rs

Vojna akademija,

Pavla Jurisica Sturma 33, Beograd
Djurkovic Vlado

vanredni profesor

svskom@net.rs

Vojna akademija, Beograd

Veličković Vladan


dusonja@absolutok.net


Vojno tehnički institut,


Ratka Resanovića 1, Beograd (Žarkovo)
Burzić Zijah

vodeći istraživač

zburzic@eunet.rs

Vojnotehnički institut , Beograd

Ratka Resanovića 1, Beograd
Dijana Damljanović

Vodeći istraživač

didamlj@gmail.com

Vojnotehnički institut Beograd

ul. Ratka Resanovića 1, Beograd


da


Maksimović Stevan

Redovni profesor

s.maksimovic@open.telekom.rs

Vojnotehnički institut Beograd

Ratka Resanovića 1, Beograd

da

da


Grabulov Vencislav

Načelnik odeljenja

venciaiv@eunet.rs

Vojnotehnički institut VJ

Katanićeva 15, Beograd
Malobabić Dejan


malobabic_dejan@yahoo.com

Vojnotehnički institut VJ

Ratka Resanovića 1, 11000 Beograd
Ognjanović Ognjen


ognjenognjanovic@yahoo.com

Vojnotehnički institut,

Ratka Resanovića 1, Beograd


da


Perković Srđa


srdja.perkovic@vti.vs.rs,

s.perkovic@sbb.rs,

Vojnotehnički institut,

Ratka Resanovića 1, Beograd

daIlić Ivana


ivilic76@yahoo.com


VTI


Ratka Resanovića 1, 11000 Belgrade, Serbia
Samarđzić Marija

Vodeći istraživač

majasam@ptt.rs,

VTI, Beograd

Ratka Resanovića 1, Beograd


da

275.

Miloš Kojić


da
276

Nenad Filipović


da
277

Lazar Velicki


da
278

Milјan Milošević


da
279

Radivoje Radaković


da
280

Žarko Milošević


da
281

Svetlana Jeremić


da
282

Bono Lucic


da
283

Nikola Mijailović


da
284

Vasso Potiska


da
285

Arso Vukićević


da
286
Tijana Đukić
da
287

Velibor Isailović


da
288

Dalibor Nikolić


da
289

Marko Živanović


da
290

Miloš Radović