Važni linkovi


Međunarodne konferencije i skupovi

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ»
   (doc)

NODYCON 2019 - First International Nonlinear Dynamics Conference, Rome, Feb 17-20, 2018 
(Call for papers)

Univerzitet u Beogradu

Matematički fakultet
Elektrotehnički fakultet
Mašinski fakultet  
Saobraćajni fakultet
Rudarsko geološki fakultet
Građevinski fakultet
Matematički institut SANU
Tehnološko metalurški fakultet
Šumarski fakultet
Fizički fakultet
Arhitektonski fakultet  

Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Građevinski fakultet Subotica
Tehnički fakultet Zrenjanin

Univerzitet u Nišu
Mašinski fakultet 
Prirodno matematički fakultet 

Tehnički fakultet u Boru 

Univerzitet u Kragujevcu

Fakultet  inženjerskih nauka Kragujevac  
Mašinski fakultet Kraljevo
Prirodno matematički fakultet  

Domaće organizacije

Društvo za integritet i vek konstrukcija
Društvo fizičara Srbije

Međunarodne organizacije

International Union of Theoretical and applied Mechanics - IUTAM
European Mechanics Society - EUROMECH 
European Structural Integrity Society - ESIS 
European Community on Computational Methods in Applied Sciences
ECCOMAS
Mreža Jugoistočne Evrope za saradnju u obrazovanju
Evropska univerzitetska asocijacija
Hrvatsko društvo za mehaniku
Slovenacko društvo za mehaniku
Evropska fondacija za nauku