Članovi upravnog odbora Srpskog društva za mehaniku

Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  dr Dragan Spasić,  
Redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad
spasic@uns.ac.rs
lična prezentacija
Predsednik Upravnog  odbora

Doktor nauka  Mihailo Lazarević,  
Redovni profesort Mašinskog fakulteta, Beograd
mlazarevic@mas.bg.ac.rs
lična prezentacija
Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  Dragoslav Šumarac,
Redovni profesor Građevinskog fakulteta , Beograd
sumi@grf.bg.ac.rs
lična prezentacija
Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  Zoran Mitrović  
Redovni profesor Mašinskog fakulteta , Beograd
zmitrovic@mas.bg.ac.rs
lična prezentacija
Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  Nenad Filipović,
Vanredni profesor Mašinskog fakulteta, Kragujevac
fica@kg.ac.rs
lična prezentacija
Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  Vladimir Dragović,  
 Matematički institut SANU
vladad@turing.mi.sanu.ac.rs
lična prezentacija
Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  Miroslav Živković,  
Redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka, Kragujevac
zile@kg.ac.rs
lična prezentacija
Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  Nataša Trišović,  
Vanredni profesor Mašinskog fakulteta, Beogradu
ntrisovic@mas.bg.ac.rs
lična prezentacija
Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  Valentin Glavardanov
Redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka ,Novi Sad
vanja@uns.ac.rs
lična prezentacija
Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  Božidar Jovanović,  
 Matematički institut SANU
bozaj@mi.sanu.ac.rs
lična prezentacija
Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  Ratko Pavlović,  
Redovni prfesor Mašinskog fakulteta, Niš
ratko@masfak.ni.ac.rs
lična prezentacija
Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  Dragan Jovanović,  
Profesor Mašinskog fakulteta, Niš
jdragan@masfak.ni.ac.rs
lična prezentacija
Član Upravnog  odbora

Doktor nauka  Srbolјub Simić,  
Redovni profesor  Fakulteta  tehničkih nauka, Novi Sad
ssimic@uns.ac.rs
lična prezentacija